Bankacılık 4.0 Çözümleri

services

Günümüzde bankacılık sektörünün her kademesinde dijital dönüşüm yaşanıyor. Yeni teknolojilerle gelen rekabet, artan müşteri beklentileri, geleneksel bankacılığı yıkıyor, bankalar kabuk değiştiriyor.  

Bankacılık 4.0 ya da genel olarak "dijitalleşme", operasyonel maliyetlerin düşürülüp verimliliğin arttırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi için kilit konumda gözüküyor.

Letta, 2010 yılından bu yana, bankaların operasyonel maliyetlerini düşürmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için donanım ve entegre yazılım çözümleri sağlamaktadır.  

Letta’nın bankacılık çözümleri iki ana grupta toplanabilir:

  1. Altyapı Yönetim Çözümleri: ManageATM - ManageBOX ürün ailesi
  2. Elektronik Kilit Çözümleri:  ManageLOCK ürün ailesi


Letta bankacılık altyapı yönetim çözümleri, banka şube ve ATM’lerinin altyapı yönetimini sağlayan, bu sayede şube ve ATM’lerin verimliliğini yükselten çözümlerdir.   ManageATM ve ManageBOX çözümleri, şube ve ATM’lerde şebeke elektrik, topraklama, dış aydınlatma, UPS, jeneratör, klima altyapılarının yönetimini, kabin içi sıcaklık-nem gibi parametrelerin izlenmesini, bu bilgilere dayalı izleme,  alarm üretme,  öngörüsel bakım (predictive maintenance) da içerebilen raporlama, işlevlerini yerine getirir.

Letta - ManageLOCK elektronik kilit çözümleri bankacılık uygulamalarında, ATM’lerde, para kasalarında, banka şubelerinde TCR kasalarında, ATM kabin kapısı, sistem odası kapıları, kabinet kapılarında kullanılmaktadır.  Elektronik kilit çözümleri, fiziksel anahtarın ya da sabit şifreli basit elekronik kilitlerin ortaya çıkardığı güvenlik problemlerini ortadan kaldırır. Bankanın kullanıcı yönetimi (Active Directory, LDAP,...vb), ERP ve insan kaynakları sistemleri ile entegre edilerek yüksek verimlilik ve güvenlik sağlanmış olur. ManageLOCK elektronik kilit sunucusu, CIT personeli gibi banka personeli dışındaki kullanıcıların da sisteme entegre olabildiği bir altyapı sağlar.