Endüstriyel IoT

services

Endüstri 4.0 diye adlandırdığımız bu dönemde, endüstride dijitalleşme, yüksek teknoloji ve yapay zekanın çok yoğun biçimde kullanıldığı görülmektedir. Endüstride Nesnelerin İnternet’i (IoT) olgusu da, bu yüksek teknoloji ve dijitalleşme kullanımı anlamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Endüstrinin her noktasında, Connected/Bağlantılı kavramı Connected-Worker, Connected-Machine, Connected-Automation gibi pek çok unsurda karşımıza çıkmakta, üretim süreçlerindeki tüm unsurların birbirine “bağlı” ve etkileşimde olduğu,  yeni ERP sistemlerine entegre  bir yapı oluşturmaktadır.

Tüketici pazarındaki IoT uygulamalarından farklı olarak, endüstriyel uygulamalardaki gereksinimler aşağıdaki noktalarda farklılıklar göstermektedir:

Üst seviye güvenlik: Endüstriyel IoT uygulamalarında, bilgi güvenliği çok krtik önemdedir: Sistemler hem iç, hem de dış tehditlere bağışık olarak tasarlanmış olmalıdır.  Bilgi ve iletişim güvenliği için hem donanım, hem de yazılımların gerekli standartları, güvenlik protokollerini sağlıyor olması, ilgili güvenlik yamalarının sürekli yapılıyor olması gerekmektedir.

Dayanıklılık & Devamlılık: Endüstriyel IoT uygulamalarında dayanıklılık, devamlılık kritik önem taşımaktadır.  Kullanılan donanımlar, uygulamasına göre değişen geniş sıcaklık, nem aralıklarında uzun süre çalışabilmeli, toz ,sıvı teması ve vibrasyona dayanıklı olmalıdır. Operasyonların aksamaması için sunucu yazılımları, ağ altyapıları yüksek kullanılabilirlik (High-Availability) koşullarında olmalı, gerekli noktalarda yedekli çalışma senaryoları bulunabilmelidir.

Yüksek entegrasyon yetenekleri: Fabrikalarda, üretim hatlarında kullanılan tüm IoT çözüm bileşenlerinin, diğer ERP, insan kaynakları, monitoring, ...vb. sistemler ile kolay entegre olabilme yetenekleri bulunmalıdır.  
Letta’nın endüstriyel IoT alanında aşağıdaki çözümleri bulunmaktadır:

Endüstriyel IoT gateway çözümleri 

ManageBOX ürün ailesi, 4G, Bluetooth Low-Energy, WiFi, Ethernet, ModBus,...vb. bir çok iletişim protokolünü destekleyen, endüstriyel çalışma koşullarını sağlayabilen çözümlerdir. ManageBOX ürün ailesi, enerji, UPS, jeneratör,...vb. altyapıların izlenmesi, fabrikalarda üretimin farklı noktalarında kullanılan makinaların uzaktan yönetilmesi / uzaktan bakım verilmesi gibi bir çok alanda kullanılabilir.  Sunucu iletişiminde yedekli çalışabilir: Örneğin ana iletişim kanalı Ethernet, yedek bağlantı WiFi ya da 4G olabilir.

Uç nokta sensör ve kontrol çözümleri

Letta’nın ManageBOX IoT gateway ürünleri ile entegre çalışabilen bir çok sensör ve kontrol çözümleri bulunmaktadır. Bu çözümlere ek olarak, özel sensör çözümleri de tasarlayabilmektedir.  Uç nokta çözümleri, doğrudan buluta bağlanabildiği gibi, Bluetooth Low-Energy (BLE), RS485-ModBus gibi protokoller ile bir IoT gateway üzerinden de bulut sunucusuna ulaşabilmektedir.  

Letta’nın mevcut uç nokta çözümleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Sıcaklık, nem sensörü
  • Infrared klima kontrol özellikli sıcaklık, nem sensörü
  • Hava kalitesi sensörü (PM, VOC, sıcaklık, nem, CO2, ....)
  • Aydınlatma akım ölçüm ve kontrol sensörü (DC veya AC ölçüm, kontaktör çıkışı)
  • Şebeke gerilim ve topraklama (nötr-toprak gürültüsü) ölçüm sensörü


Takip çözümleri

Letta’nın endüstriyel uygulamalar için aktif takip çözümleri bulunmaktadır. Takip çözümlerinde, takip edilen kıymete yerleştirilen takip cihazı, “aktif” olarak bir sunucu ya da bir IoT ağ geçitine bilgi gönderir. İletişim yöntemleri,  konum bulma,  pil teknolojileri uygulamaya göre farklılık gösterir.

Ayrıntılar için: “Takip Uygulamaları